Hỗ trợ sinh sản

Xét nghiệm AZF (Azoospermia Factor)

Vô sinh đang là tình trạng đáng lo ngại ở các cặp vợ chồng. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế (WHO), tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm đến 40%. Xét nghiệm AZF là xét nghiệm quan trọng trong việc chẩn ...

Xét nghiệm giải trình tự nhiễm sắc thể CNV

Xét nghiệm giải trình tự NST sử dụng phương pháp giải trình tự thế hệ mới và phân tích STR để phát hiện bất thường NST trên tất cả 23 cặp NST, thể tam bội, các bất thường mất/ lặp đoạn NST có kích ...

Xét nghiệm di truyền trước chuyển phôi PGT-A

PGT-A (Pre-implantation genetic testing for aneuploidy) trước đây được gọi là PGS là một xét nghiệm di truyền trước chuyển phôi hoặc xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ để xác định các bất thường về ...

Zalo Messenger
Gọi ngay
Bản đồ
Chat ngay
Fanpage